fbpx

Patent Tescili

Patent Nedir?

Tarımda ve sanayide kullanılmak üzere icat edilen buluşlara verilen koruma belgesine patent denir.

 

Neden Patent Verilir?

Patent sistemi, buluş sahiplerine belli bir süre koruma hakkı vermesinin yanı sıra, patentte yer alan tüm bilgileri kamuoyuna açarak, aynı konuda çalışan başkalarının aynı buluşu yeniden üretmek için emek, zaman, maliyet vs. harcamasının engellenmesi için vardır. Bu özelliğe patentin bilgi işlevi diyoruz.

 

Hangi Buluşlara Patent Verilir?

Bir buluşa patent verilebilmesi için 3 şartın geçerli olması gerekiyor.
1)Yenilik: Tekniğin bilinen durumuna dâhil olmayan buluş yenidir.
2)Tekniğin bilinen durumunun aşılması;
3)Sanayide ve tarımda uygulanabilir olması.

 

Hangi Buluşlara Patent Verilemez?

 

Buluş niteliğinde olmadığı için patent verilemeyecek konular:
a)Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları;
b)Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar;
c)Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları;
d)Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller.
e)İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri.

 

Patent; bir buluş için buluş sahibine devlet tarafından verilen bir patent, buluş sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesini, kullanmasını veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkı vermektedir.

 

Patentli bir buluş; tıpkı işle ilgili alınıp, satılabilen, kiralanıp, kiraya verilebilen diğer mallar gibi buluş sahibinin mülkiyeti haline gelir. Patentler alındıkları ülkeler için hak sahipliği doğurur. Türkiye’de alınmış bir patent, sadece Türkiye içinde sahibine hak sağlamaktadır ve patentli ürünleri başkalarının Türkiye’ye ithal etmesi durumunda, hak sahibine ithali durdurma hakkı verir.

 

Patent iki şekilde verilir:

  • İncelemesiz patent: Bu sistem 7 yılık bir süre için patent verilebilirlik şartları ile ilgili inceleme yapılmadan patent verilmektedir. İncelemesiz patent verilmesi sisteminde tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma raporu düzenlemekte, araştırma raporu yayınlamakta, 3. kişilerin başvuruyu araştırma raporu hakkındaki görüşleri alınmaktadır. Ancak incelemeli sistemden farklı olarak 3. kişilerin başvuru ve rapor hakkındaki görüşleri dikkate alınmadan incelemesiz patent verilmesine karar verilmektedir.

 

  • İncelemeli patent: Bu sistemde; araştırma raporunu yayınlanmasından sonra buluşun yeni olup olmadığı, tekniğin bilinene durumunun aşılıp aşılmadığı, sanayide uygulanabilir olup olmadığı kriterleri incelenmekte ve bu kritere uygun olan buluşlara 20 yıl süreli patent verilmektedir.

 

Patent verilemeyecek konular ve buluşlar var mıdır?

Aşağıda sayılanlar buluş niteliğinde olmadıkları için patent kapsamı dışında kalır ve bunlar için koruma talep edilmesi halinde patent verilmez.

a) Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları;
b) Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar;
c) Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları;
d) Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller.
e) İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri.

 

(e) bendindeki hüküm bu usullerin herhangi birinde kullanılan terkip ve maddeler ile bunların üretim usullerine uygulanmaz.

 

Aşağıda belirtilen buluşlar patent verilerek korunmaz :
a) Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar.
b) Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri

Call Now Button
WhatsApp chat