fbpx

Marka Tescili

Firmaların malları ve hizmetlerinin rakiplerinin mal ve hizmetlerinden ayrılmasını sağlayan işarete marka denir. Markanı oluşması için isim, şekil, sembol ve çizgi gibi işaretlerden yararlanılır. Firmanın kimliği olarak adlandırılan markanın korunabilmesi için Türk Patent Enstitüsüne tescilinin yaptırılması gerekir.

Marka Tescili Nedir?

Bir markaya ait olan ürünlerin ve hizmetlerin satış, pazarlama ve çoğaltma hakkının sadece marka sahibinde olmasını sağlayan sisteme marka tescili denir. Bir ürün üzerinde marka tescilinin bulunması söz konusu ürünün sahibi dışında üçüncü şahıslar tarafından satışının yapılarak kar elde edilmesinin önüne geçer. Markanın tescil edilmesi marka sahibinin yasal haklarını korumasına yardımcı olur.

denizli marka tesciliNeden Marka Tescili Yapılmalıdır?

Marka tescili vasıtasıyla markanın yasal olarak korunması sağlandığında firmaların mutlaka marka tescillerini yaptırmaları gerekir. Ayrıca ellerinde marka tescilinin bulunması firmaların haklarını aramaları ve marka altındaki ürünlerinin izinsiz ticari faaliyete ortak edilmesi durumunda dava açabilmelerine yardımcı olur. Söz konusu markanın farklı firmalarca taklit edilmesi firmanın imajını zedeleyeceğinden tescili elinde bulunduran firma kopyalama karşısında hukuki üstünlük elde edebilir. Ayrıca tescilli bir markaya hizmet veren firmalar ürünlerinin yurt içi ve yurt dışında duyulmasını sağlayabilirler.

Üretimini yaptıkları bir ürün için marka belirleyen firmalar Türk Patent Enstitüsü tarafından markalarının tescil edilmesini sağlamadıkları durumunda markalarının kullanılmasına itiraz edemezler. Bu da haklarını aramalarının imkansız hale gelmesini sağlar. Bu nedenle ürünlerin firmaya ait olduğunu kanıtlayacak marka tescilini tüm firmaların yaptırması gerekir.

Marka Tescili ile Neler Yapılabilir?

Firmaların ürettikleri ürünler ve hizmetler için marka tescili yaptırmış olmaları onların tescil sayesinde bazı faaliyetlerde bulunmasını sağlar. Bu faaliyetler şunlardır; tescilli ürün ve hizmetlerin satışı, marka ürünlerinin üçüncü şahıslara devri, kiraya verme ve rehin etmedir. Ayrıca bankalarla çalışan kişiler markalarını teminat olarak göstererek bankalardan kredi çekme veya diğer işlemleri yapabilirler.

Marka Tescilinin Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

Firmanın kimliği olarak ifade edilebilen markanın tescil edilmesi kişilerin çok sayıda avantaja sahip olmasını sağlar.

Marka tescilinin işletmelere sağladığı avantajlar şunlardır;

 • Markanın tescilli olması hukuki haklardan yararlanma avantajı sağlar.
 • Marka sayesinde işletmeler devlet teşviklerinden yararlanma hakkı elde eder.
 • Para karşılığında markanın devredilmesini ve devir sayesinde kazanç elde edilmesini sağlar.
 • Tescilli marka sahipleri hem yurt içi hem de yurt dışı piyasada rekabet etme şansı bulabilirler.
 • Markanın yurt içi tescilinin bulunması sayesinde yurt dışı tescil işlemleri de kolayca gerçekleştirilebilir.
 • Marka tescili sayesinde işletme sahipleri kalite belgesi alabilir.
 • com.tr uzantısına sahip olan alan adının işletme adına alınmasını sağlar.

Firmanızın bu avantajlardan yararlanabilmesini istiyorsanız eğer evrak ve gerekli şartları taşıyarak marka tescilinizi yaptırmalısınız. Tescilli markanız sayesinde rakiplerinizle rekabet etme şansınızı artırarak kolaylıkla büyüme sağlayabilirsiniz.

Marka Tescil Süresi ve Ücretleri

Marka tescil sürecinin başlaması için ilk olarak firmaların kendilerine ait markaya sahip olmayı istemeleri gerekir. Sonrasında marka araştırması yapılarak alınmak istenilen markanın farklı bir işletme tarafından kullanılıp kullanılmadığı anlaşılır. Bu araştırma sonucunda kullanımda olmadığı anlaşılırsa başvuru aşamasına geçilebilir.

Marka tescil başvuruları Türk Patent Enstitüsü tarafından onaylanır. Başvurunun onaylanabilmesi için firmanın marka tescil evraklarını eksik bulunmadan kuruma sunması gerekir. Kurumun yetkilileri evrakları inceler ve bu incelemede evrak eksikliği bulunursa firma sahiplerinden 2 aylık süre içerisinde eksik olan evraklarını tamamlamasını ister. Evrakların tamamlanması veya eksik bulunmaması durumunda ise başkası tarafından tescil edilmemiş olan markanın marka tescil bülteni üzerinde ilanının yayınlanmasını sağlar.

Marka tescil bülteninde markanın ilanı 2 ay boyunca yayınlanır ve bu sürede marka için itiraz başvurusu yapılmazsa ilan süresi tamamlanır. Bu sürenin bitmesi ardından kurum firmalardan marka için gerekli olan harcın yatırılmasını ister. Marka tescili belgesinin hazırlanabilmesi için yatırılması gereken ücret talep edilir. Harcın hesaba yatırılmasıyla birlikte kurum marka tescil belgesini hazırlar. Belgenin hazırlanması itibariyle 30 gün içinde de belge firma sahiplerine teslim edilir. Belge sahipleri tescilli markalarını 10 yıl süreyle kullanma hakkı elde ederler.

Marka Tescil Belgesinin Yenilenmesi

Türk Patent Enstitüsü tarafından 10 yıl süreyle verilen marka tescil belgesinin yenilenmesi mümkündür. Bunun için firmaların yenileme başvurusunda bulunmaları gerekir. Marka tescilinin yenilenmesi için ideal başvuru zamanı tescil süresinin bitmesinden 6 ay önceki zamandır. Bu zamanda yapılan başvuru da firmalar daha düşük harç ücreti öderler. Bu süreyi geçirenlerin 10 yıllık süre bitene kadar yenileme başvurusunda bulunmaları mümkündür.

Marka Tescili ve Tescil Sonrası Hizmetler

Ürün ve hizmetlerin firmaya ait olduğunu kanıtlayacak markanın tescili için pek çok işlemin yapılması gerekir. Bu işlemlerde sorun yaşamamak için firmaların bu alanda hizmet veren profesyonel firmaları tercih etmesi işlerinin kolaylaşmasını sağlar. Marka tescili ve tescil sonrası hizmetler şöyledir; marka araştırması, marka müracaatı, tescil belgesi yenileme, lisans sözleşmesi, kısmi devir, adres değişikliği, marka takibi ve marka tescil gibi işlemlerdir.

Marka Tescili İçin Gerekli Olan Belgeler

Marka tescilinin gerçekleşebilmesi için firmaların oluşturmak istedikleri markaya dair belgeleri Türk Patent Enstitüsü’ne teslim etmeleri lazımdır. Kurum belgeleri inceleyerek markanın tescil edilip edilemeyeceğine kesin kararın verir.

Tescilin gerçekleşmesi için gerekli olan belgeler şunlardır;

 • Tescil ettirilmek istenen markanın resim, yazı, logo, rakam ve sembolleri içeren örneği
 • Gerçek kişiler tarafından yapılan başvuru için nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Markanın sahibinin ismi ve adres bilgileri
 • Başvurunun tüzel kişi adına yapılması durumunda vergi levhası ya da faaliyet belgesi
 • Tescil belgesi harcı dekont belgesi
 • Tescil edilecek marka tarafından temsil edilecek hizmet ve malların ayrıntılı listesi
 • Tüzel kişi başvurularında başvuru sahibinin isme ve adresi
 • Marka sahibi olacak firmanın Sanayi Odası, Ticaret Odası ve sicil kayıtları
 • Vekaletname

Firmamız marka tescili başvurusu, başvuru evraklarının hazırlanması, marka araştırması ve takibi gibi marka tesciline dair tüm detaylar için profesyonel hizmet vermektedir. Marka tescil işlemleriniz için güvenilir olan firmamızdan yararlanarak markanızı kullanmaya başlayabilirsiniz.

WhatsApp chat
Call Now ButtonHemen Ara