fbpx

Hukuki Danışmanlık

Tescilli marka sahipleri için hukuki danışmanlık hakkında bir kaç bilgi aşağıdaki gibidir.

Hukuk Nedir?

Toplumu düzenleyen ve devlet yardımı ile güçlendirilmiş bulunan kuralların tümüne ve bu kuralları, yasakları ve hakları konu alan bilim dalına hukuk denir.

Patent Ve Tasarım Tescili Hakkına Tecavüz Sayılan Durumlar

Patent ve tasarım tescili hakkına tecavüz sayılan durumlar aşağıdaki gibidir. 6769 sayılı Sınai mülkiyet kanunun 81. maddesinde her şey açık bir şekilde belirtilmiştir.

  • Kanuna göre tasarım hakkı sahibinin izni olmaksızın koruma kapsamdaki bir tasarımın kullanılması suçtur.
  • Bu tasarımının uygulanması, ürünün aynısı veya genel olarak ayırt edemeyecek kadar benzerini üretmek bu suçu kapsayan fiiller arasındadır.
  • Aynı şekilde bu ürünleri piyasaya sunmak, piyasada satmak ve piyasa ile sözleşme yapmak aynı şekilde bu suçu gerektirmektedir.
  • Bu ürünlerin benzerini ya da aynısını yaparak ticari amaçla kullanmak da tasarım hakkına tecavüz sayılmaktadır.
  • Tasarım sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz bir şekilde genişletmek ve bu hakları 3. kişilere devretmek de tasarım hakkına tecavüz sayılacak fiiller arasında yer almaktadır.

Yukarıda yapılan her bir eylem suç sayılan fiillerdir.

Patent Ve Tasarım Tescili Sahibinin Açabileceği Davalar

Tasarım başvurusu hakkı gerçek hak sahibinindir. Tasarım başvurusu gerçek hak sahibi dışında bir kişi tarafından yapılırsa tasarım gaspı meydana gelir. Tescilli bir tasarım gerçek hak sahibi olmayan bir kişi tarafından kamuya sunulursa tasarım gaspı meydana gelmiş olur. Tasarım gaspına uğrayan tescilli marka sahibi gerçek kişi, hukuki olarak bütün haklarının saklı kalması koşuluyla tasarım sahipliğinin tekrardan kendine devredilmesini ve tasarım sahibi olarak tekrardan tanınmasını mahkemeden talep etme hakkına sahiptir.

Patent Ve Tasarım Tescili Taklit Suçu Ve Cezaları

Marka hakkına tecavüz ile ilişkili hükümler 6769 sayılı Sınai mülkiyet kanunu 30 maddesine göre suç sayılmaktadır. 6769 sayılı Sınai mülkiyet kanununun 30. maddesi tarafından marka hakkına tecavüze ilişkin cezayı hükümler hüküm altına alınarak korunmuştur. Patent ve Tasarım tescili suçtur ve bu suçu işleyenler cezaya mahkûmdur.

Marka koruması olan tescilli markaları, mal ve ambalaj üzerinden yetki sahibi olmadan kaldıran veya çıkaran kişi hakkında kamu davası açılır. Bu kamu davası ile kişi hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istenir. Bunun yanında beş bin güne kadar adli para cezası istenir.

Bu cezaların hukuki sürece taşınması için bir şikâyetin olması lazımdır. Şikâyet olmadan kanunu bir süreç başlatılamaz. Şikâyeti tescilli marka sahibi kişi gerçekleştirmelidir. Kişiler tarafından şikâyet olmazsa herhangi bir hukuki süreç başlamayacaktır.

Aynı şekilde yetkisi bulunmayan bir kişinin marka üzerinden, devretmek, rehin vermek, kiralamak ve lisans vermek suretiyle tasarrufta bulunmaya kalkışan insanlar hakkında kamu davası açılır. Savcılık mahkemeden, yetkisi olmadan bu işlemi yaptıran kişiler için, 2 ve 4 yıla kadar hapis cezası ister veya 5000 güne kadar para cezası ile cezalandırılmasını talep eder.

Tescilli Markayı Taklit Eden Kişiler İçin Hangi Dava Açılır?

Başkasının tescillini taklit etmek kanunen suçtur. Markalı malları satmak, ithal ve ihraç etmek, ticari amaçla elde bulundurmak kanunen yasaktır. Bu gibi durumlarda marka sahibi Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyette bulunur. Cumhuriyet Başsavcılığına şikâyetten sonra güvenlik güçleri tarafından taklit edilen mallara el konulur. Suçlular hakkında suçlulara kamu davası açılır. Kamu davası Savcılık tarafından açılır.

WhatsApp chat
Call Now ButtonHemen Ara