fbpx

Faydalı Model Tescili

Faydalı Model Nedir?

Faydalı Model: Kimyasal maddeler ve usuller hariç patente konu olabilecek teknik gelişmeye sahip bütün ürünler için verilebilir. Yurt içinde özellikle KOBI’lerimiz ve geliştirmiş oldukları yeni ürünler için daha az maliyetle koruma elde etmek isteyen buluş sahipleri için tavsiye edilebilecek bir sistemdir.

 

Aynı sırada Türkiye’de ve dünyada yeni olan, sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine 10 yıl süre ile bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır.

 

Faydalı Model Tescili için Gerekli Kriterler Nelerdir?

Yenilik ve Sanayi’ye uygulanabilirlik.

 

Faydalı Model Türkiye’de ve dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine belirli bir süre (10 yıl), bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır.

 

Yeni buluşları korumak için verilen bir başka belge türü de Faydalı Model Belgesi‘dir. Faydalı Model Belgesi ile Patent arasında, belgelendirme, inceleme ve değerlendirme şekli bakımından fark vardır. Faydalı Model Belgesi verilerek sağlanan koruma, patente kıyasla daha kısa sürelidir. Buluşa Patent ya da Faydalı Model Belgesi verilmesi ile ilgili tercihi buluş sahibi yapmaktadır.

 

Bir buluşun Faydalı Model verilerek korunabilmesi için gerekli kriterler;

  • Yenilik; Başvuru yapılmadan önce başkaları tarafından yazılı, sözlü ya da uygulanarak açıklanmamış olmak anlamında mutlak yeniliktir.
  • Sanayiye uygulanabilirlik; Buluşun tümüyle kuramsal olmak yerine pratiğe uygulanabilir özellik taşıması demektir.


Faydalı model belgesine sahip bir firma kendisine önemli avantajlar sağlayacak buluşunun rakiplerince taklit edilmesinin önüne geçebilmektedir. Faydalı model korunması, tecavüz fiillerine karşı patent korumasından daha hızlı ve seri bir işlev görece şekilde düzenlendiği için yoğun bir rekabetin yaşandığı küçük ve orta ölçekli pazarlarda çok iyi sonuç vermektedir.

 

Patent Ve Faydalı Model Arasındaki Fark Nedir?

Patent: Tarımda ve sanayide kullanılmak üzere icat edilen buluşlara verilen koruma belgesine patent denirken maddeler ve usuller hariç patente konu olabilecek teknik gelişme niteliğine sahip bütün ürünlere verilen koruma belgesidir.

 

Faydalı Modelde, tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri aranmaz, Koruma süreleri farklıdır. Faydalı Model belgesine, Ek Faydalı Model belgesi verilmez,
Araştırma ve inceleme işlemlerinin olmaması nedeniyle patent verilmesine oranla faydalı model belgesinin verilmesi, hem zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir.

Call Now Button
WhatsApp chat