fbpx

Belgelendirme

Firmaların ve kobilerin üretim, satın alma, pazarlama ve tüm işleyişlerinin belirlenen standartlara uygun olması gerekir. Bu uygunluk ise belgelendirme işlemleri sayesinde mümkün olur. Belirlenen güvenlik ve kalite standartlarına uygun olan firmalar bunun kanıtlamak için belge talebinde bulunurlar. Bu taleplerinin uygun bulunması durumunda da belgelerini alarak gerektiğinde insanlara veya kurumlara kalite standartlarına uygun üretim ve satış yaptıklarının kanıtlayabilirler.

Belgelendirme hizmetleri için kamuya ait olan kuruluş TSE’dir. Ancak TURKAK akreditasyon kuruluşu tarafından pek çok firmaya belgelendirmeyi yapmaları adına yetki verilmiştir. Bu firmalar kobilerin ve ticaret yapan firmaların kalite ve güvenlik belgelerine sahip olmalarını sağlarlar.

ISO

ISO Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu’dur. 1974 yılında kurulan bu kuruluş kurulduğu andan itibaren binlerce standart yayınlamıştır. Bu standartlar her işletmenin sahip olması gereken standartlardır. ISO belgeleri ise bir işletmenin kalite standardına sahip olup olmadığın gösteren belgedir. Bu belgelere sahip olan bir işletme belgeleri gerektiğinde kişi ve kurumlara göstererek kalitesini ortaya serebilir. İşletmeler tarafından kullanılması gereken çok sayıda ISO belgesi vardır. Bunlardan en yaygın kullanılanları şunlardır;

ISO 9001

Bu belge firmalar tarafından üretilen mal, hizmet ve ürünlerin uluslararası standarda sahip olduğunu kanıtlar. Bu belge firma imajını güçlendirir, müşteri memnuniyetini artırır, rekabeti artırır ve firmanın daha iyi tedarikçi bulmasına yardımcı olur. Belgenin alınabilmesi için vergi levhası, imza sirküleri, faaliyet belgesi, kuruluş sicil gazetesi, sgk hizmet dökümü (son ay) gerekir.

ISO 50001

Belge işletmelerin enerji verimliliği standardına sahip olduklarını kanıtlar. İşletmenin çevreye duyarlı olduğunu kanıtlayan bu belge üretim sektörünün yanı sıra pek çok sektörde kullanılır. Belge enerji yönetim sistemi olarak kabul edilir.

ISO 45001

Belge işletmelerin iş sağlığı ve güvenliğine uygun olarak yönetildiğini belirtir. Bu belgeye sahip olan firmalar çalışanlarının iş güvenliği konusunda bilgilenmesini sağlarlar. Bu sayede de iş kazalarının önüne geçerek sağlıklı çalışma ortamı oluştururlar.

ISO 22000

Belge balık, ekmek, restoran ve fırın gibi gıda işletmelerinin alması gereken bir belgedir. Bu belgeyle üretim tesislerinde gıda güvenliğinin sağlandığı kanıtlanır. Bu belgeye sahip olunması gıdaların güvenlik standartlarına uygun olarak üretilmesini sağlayacağından gıda kaynaklı hastalıkların ortadan kalkmasına yardımcı olur.

ISO 10002

Belge işletmenin müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik hizmet verdiğini kanıtlamak için verilen belgedir. Bu belge özellikle hizmet sektöründe kullanılır. Bu belge sayesinde müşteri memnuniyetini sağlanır ve var olan müşteriler elde tutulabilir. Ayrıca firmaya müşteriler tarafından yapılan şikayetler ortadan kaldırılır.

Bu belgeler dışında işletmelerin alabilecekleri ISO 27001, 22716, 17025, 13485, 15189 ve 16949 belgeleri vardır. Bu belgelerde işletmelerin sektör ve ürettikleri ürünlerine bağlı olarak alabilecekleri belgelerdir ve standartlara uygun olduklarını kanıtlayarak belgeleri almaları mümkündür.

CE 

CE belgesi bir ürünün güvenli olduğunu gösteren belgedir. Avrupa’ya uygunluk anlamı taşıyan CE ürünlerin paketleri üzerinde yer alır. Bu sayede satışa sunulan ürünün sağlık, çevre ve üretim standardı açısından güvenli olduğu ve rahatlıkla kullanılabileceği anlaşılır. Üretim sektöründe bulunan ve ürünlerini Avrupa’ya ihraç edecek olan kişilerin ürünlerinin CE alması gerektiği belirtilmişse mutlaka bu işarete sahip olmaları gerekir. Aksi takdirde söz konusu ürünün başta Avrupa ülkelerinde sonrasında da Türkiye’de dolaşımda olması mümkün değildir.

CE işaretinin alınabileceği ürünler ise 23 farklı grupta bulunur. Bu ürünler arasında şunlar görülür; makinalar, basınçlı kaplar, tıbbi cihazlar, ölçü aletleri, oyuncaklar, dondurucular, sıcak su kazanları, inşaat malzemeleri, tartı aletleri, gaz yakan aletler, asansörler ve gezi amacıyla kullanılan teknelerdir. Ürün kategorilerine giren bir ürünün satışını gerçekleştirecek kişileri CE başvurusu yaparak belgelendirme hizmeti almaları ve belgeye sahip olmaları sonunda ticaret yapabilmeleri mümkündür.

HACCP

HACCP gıda güvenliği yönetiminin temel standardıdır. HACCP kelimesinin açılımı tehlike analizi ve kritik kontrol noktalarıdır. Gıda güvenliği ile ilgilenen bu sistem gıda üretiminin insan sağlığını tehlike altına atmayacak şekilde yapılıp yapılmadığının kontrolünü yapar. Bu sistem tehlikelerin analiz edilmesi, kritik noktaların kontrol edilmesi, ölçümlerin yapılması, tehlikelerin önlenmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması prensiplerini benimser.

Yetkililerin gıda üretim tesislerinde yaptıkları incelemelerde prensiplere uygunluğun tespit edilmesi veya uygun hale getirilmesiyle HACCP belgesi işletmeye verilir. Bu belgenin geçerlilik süresi 1 senedir ve her sene yeniden yaptırılması gerekir.

TSE

Türk Standartları Enstitüsü’nün kısaltılmış hali TSE’dir. TSE aynı zamanda üretilen ürünlerin Türkiye standartlarına uygun olduğunu ve kalite ürünler olduğunu belirtmek için verilen belgedir. Bu belgeye sahip olan bir ürünün standarda uygun olarak üretildiği ve kalitesiz olmadığı anlaşılır. Bu belgeyi elinde bulunduran firma üretim yaptığı ürünlerinin ve hizmetlerinin kaliteli olduğunu kişilere kanıtlamış olur. TSE belgesinin firma prestijini artırıcı etkisi vardır. Bunun yanı sıra belgeye sahip olan firma kamu ihalelerine rahatlıkla girebilir. İhracat yapmayı sağlar ve aynı zamanda üretim maliyetinin azalması gibi faydalar sağlar.

TSE belgesinin alınabilmesi için öncelikle kalite şartlarına uygun olunması gerekir. Şartlara uygunluk taşınıyorsa belgenin alınabilmesi için gerekli olan belgeler hazırlanır ve TSE belgesi için başvuru yapılır. Başvurunun ardından kurum tarafından yetkili bir isim üretimin yapıldığı işletmeye gelerek inceleme yapar. İnceleme esnasında ürünlerden numuneler alır ve test için gerekli laboratuvarlara gönderir. İnceleme ve test sonuçlarında sorun bulunmaması durumunda işletmeye ürünlerinin kalitesi sebebiyle TSE belgesi verilir.

GOST-R

GOST-R üretim yapan firmaların ihracat ve ithalat işlemleri için almaları gereken bir belgedir. Ancak bu belgenin alınması zorunluluğu ihracat ya da ithalat işleminin Avrasya ülkeleri ile Rusya’da yapılması durumunda vardır. Bu ülkelere ihracat ve ithalat yapmayanların belge alması gerekmez. Bu belge firmalara seri üretimler için verilir ve belgenin geçerlilik süresi 1-3 yıl arasındadır. GOST-R belgesinin belirlenen ülkelerde alım ve satım işlemlerinin yapılacağı istisnalar hariç tüm ürünler için alınması gerekir. Bu belge ihracatın kolayca yapılmasını sağlaması adına önemlidir.

KOSHER

KOSHER belgesi üretimi yapılan bir ürünün Musevi inancına uygun olarak üretildiğini gösteren belgedir. Bu belgenin alınabilmesi için üretim tesisinin haham tarafından incelenmesi ve üretimin inanca uygun olarak yapıldığının anlaşılarak belgenin verilmesi gerekir. KOSHER belgesi gıda maddelerini kapsayan bir belgedir. Bu belgeye sahip olan firmalar ürünlerinin hem iç pazarda hem de yurt dışında satışını yapabilirler. Bu belgenin alınabilmesi için başvuru formu, ürün içeriği ve üretim aşaması bilgilerini içeren belgelerle birlikte başvurunun yapılması gerekir.

RoHS

Üretimi yapılan ürünlerin kaliteli ve güvenli olduğunun anlaşılabilmesi adına alınabilecek belgelerden birisi de RoHS isimli belgedir. Bu belge cihaz üretimi için alınması gereken belgedir. Üretimi yapılan cihazların kurşun, civa ve kadminyum gibi insanlara zarar verecek içeriklere sahip olmadığını kanıtlayan belgedir. Belgenin alınabilmesi için cihazların laboratuvarlarda (akredite) teste tabi tutulmaları ve uygun olduklarının anlaşılmasıyla başvurunun yapılması gerekir. Başvuru yaparak RoHS belgesine sahip olan firmalar cihazlarının insan sağlığına zarar vermediğini kanıtlarlar. Ayrıca bu belge firma prestijinin artmasını sağlar. Buna ek olarak da rakiplerle mücadeleyi kolaylaştırır.

Belgelendirme Hakkında Genel Bilgiler

Belgelendirme hizmetleri iki türdedir. Bunlar sistem ve ürün belgelendirmesi olarak anılırlar. Sistem belgelendirmede ISO belgeleri bulunur. İSO belgeleri işletmelerin gıda güvenliği, kalite güvenliği, iş güvenliği ve enerji verimliliği gibi standartlara uygun olarak yönetildiğini belirtmesi için verilen belgelerdir.

Ürün belgelendirme ise ürün bazlı olarak işletmelere verilen belgelerdir. Bu belgeler arasında ise CE, TSE, GOST-R, KOSHER ve RoHS gibi belgeler vardır. Firmamız kalite ve güvenlik için işletmelerin sahip olmaları gereken belgeleri alabilmeleri için danışmanlık sağlar. Bu hizmet kapsamında belge alımını kolaylaştırmaktadır.

WhatsApp chat
Call Now ButtonHemen Ara