Ana Sayfa | İletişim
 
Haber 8

KOBİ Proje Destek Programı kapsamında verilen destekler şu şekilde belirlenmiştir:
Program kapsamında sağlanacak geri ödemesiz destekler ana başlıklar halinde şu şekilde belirlenmiştir.
a) Yurt içi fuar desteği:
b) Yurt dışı iş gezisi desteği
c) Tanıtım desteği
ç) Eşleştirme desteği
d) Nitelikli eleman istihdam desteği
e) Danışmanlık desteği.
f) Eğitim desteği
g) Enerji verimliliği desteği.
ğ) Tasarım desteği İşletmelerin ürün tasarımı için satın alacakları tasarım hizmetlerine ilişkin giderlerine destek verilir. Tasarım hizmetinin alınacağı kişi ve kuruluşlarla ilgili hususlar uygulama esaslarında belirtilir.
h) Sınai mülkiyet hakları desteği İşletmelerin; Türk Patent Enstitüsü (TPE) veya muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan; patent, faydalı model belgesi, endüstriyel tasarım tescili belgesi ve entegre devre topografyaları tescil belgesi için yaptığı giderler ile patent vekili giderlerine,
Türk Patent Enstitüsü (TPE), muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alacakları marka tescil belgeleri için yaptığı giderler ile marka vekili giderlerine destek verilir. Bu destek, sınai mülkiyet haklarına konu belge alımı için yapılan başvuru ve yapılan ödemelerin tarihlerine bakılmaksızın, Programın geçerlilik süresi içinde alınan belgeler için verilir.
ı) Belgelendirme desteği
i) Test, analiz ve kalibrasyon desteği.
Program kapsamındaki desteklerin üst limit ve oranları : Bu Program kapsamında sağlanan desteklerin üst limit ve oranları ilgili prorama ait ekli tabloda verilmiştir. Eğitim Desteği kapsamında KOSGEB tarafından organize edilen eğitim programlarında destek oranı % 100 (yüz)’e kadar uygulanabilir.
Destek programlarından yararlanacakların KOSGEB Veri Tabanında yer alması koşulu aranmaktadır. KOSGEB Veri Tabanında yer almak veya kayıtları güncellemek için KOSGEB’in www.kosgeb.gov.tr internet adresinde belirtilen belgelerle birlikte KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir.

Denizli Marka Tescil Aydın Marka Tescil Muğla Marka Tescil Nazilli Marka Tescil Marmaris Marka Tescil Manavgat Marka Tescil Alanya Marka Tescil Marka Al Marka Sat