Ana Sayfa | İletişim
 
Haber 7

KOSGEB tarafından hazırlanarak halihazırda KOSGEB İcra Komitesi tarafından kabul edilmiş bulunan destek programları şöyledir:
· KOBİ Proje Destek Programı kapsamındagelişim niyetlerini projelendiren işletmelerin daha nitelikli bir şekilde desteklenmesi ve proje yapabilme kabiliyetlerinin artırılması,
· Tematik Proje Destek Programı kapsamında; KOBİ’lere yönelik Meslek Kuruluşu projeleri ile konjonktürel gelişmelere göre KOSGEB tarafından belirlenerek ilan edilecek spesifik alanlardaki KOBİ projelerinin desteklenmesi,
· Araştırma Geliştirme, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı ile Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin, ve araştırma-geliştirme faaliyeti prototip aşamasına kadar gelmiş ürünlerin ticarileştirilmesine yönelik projelerin desteklenmesi,
· Girişimcilik Destek Programı kapsamındamüteşebbis adaylarına uygulamalı girişimcilik eğitimleri verilmesi, yeni girişimcilerin işletmelerini kurma ve geliştirmelerinin ve İŞGEM’lerin desteklenmesi ile girişimcilik kültürünün ülkemizde yaygınlaştırılması,
· İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı kapsamındaküçük işletmelerimizin işbirliği ya da güçbirliği yapmalarının desteklenmesi,
· Genel Destek Programı kapsamındabir proje kapsamında olmayan fakat KOBİ’lerimizin rekabet gücünü artıracağına inandığımız faaliyetlerin erişimi kolay bir şekilde desteklenmesi
amaçlanmaktadır.

Denizli Marka Tescil Aydın Marka Tescil Muğla Marka Tescil Nazilli Marka Tescil Marmaris Marka Tescil Manavgat Marka Tescil Alanya Marka Tescil Marka Al Marka Sat